POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU aurakosmetyki.pl

W niniejszym dokumencie o nazwie Polityka Prywatności, uzupełniającym treść Regulaminu sklepu internetowego aurakosmetyki.pl, wyjaśniamy obowiązujące w sklepie internetowym prowadzonym na stronie aurakosmetyki.pl zasady przetwarzania informacji, jakie Użytkownik podaje podczas korzystania z tej strony, znajdujące się w naszej bazie danych. Dane osobowe przetwarzamy w związku z tym, że dokonali Państwo u nas zakupu, wyrazili chęć uczestniczenia w naszym szkoleniu, nawiązali Państwo z nami relacje biznesowe lub kontaktowali się z nami mailowo lub poprzez nasz sklep aurakosmetyki.pl. Naszym celem jest ochrona danych Użytkowników strony internetowej, ponieważ wysoka dbałość o prywatność obecnych, jak i potencjalnych Klientów stanowi jeden z priorytetów w działaniu firmy "AURA" s.c.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Obowiązki administratora Państwa danych osobowych wykonują Wspólnicy "AURA" s.c. Katarzyna Maziewska i Krzysztof Maziewski, zwani dalej "AURA" s.c.; NIP: 542-27-14-090, REGON: 052002330, dane kontaktowe: ul. Wołodyjowskiego 4, lok. U5, U6, 15-287 Białystok, tel.: 85 746 01 86.
 2. "AURA" s.c. przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe (telefon, e-mail), dane adresowe.
 3.  Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez "AURA" s.c. w celach realizowanych przez "AURA" s.c., w tym: informowania Państwa o nowościach, ofertach specjalnych, promocjach, do zrealizowania zakupu i wysyłki zakupionych towarów, do zorganizowania i realizacji szkolenia.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez "AURA" s.c.:
  - podmiotom i organom, którym "AURA" s.c. jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe,
  - podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  - podmiotom, którym "AURA" s.c. powierzyła wykonywanie czynności przetwarzania danych osobowych, np. firmom kurierskim realizującym dostawę zamówionych towarów.
  - Państwa dane osobowe nie są udostępniane w celach komercyjnych.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych determinowany jest przepisami prawa – Ustawy z 29 kwietnia 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395), albo przetwarzanie na podstawie zgody trwa do momentu wycofania zgody poprzez poinformowanie "AURA" s.c.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Aura s.c. danych osobowych niezbędnych do realizacji celów przysługuje Państwu prawo:
  - żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
  - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
  - przenoszenia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - W przypadku chęci wycofania zgody na otrzymywanie od nas informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: administrator@aura.bialystok.pl, wówczas Państwa dane zostaną usunięte z naszej bazy;
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego:
     Urząd Ochrony Danych Osobowych
     ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
     tel. 22 531 03 00.
 8. Państwa dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne np. do rejestracji konta użytkownika, doręczenia zakupionych towarów, realizacji szkolenia.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

I. Informacje ogólne.

 1. Właścicielem sklepu aurakosmetyki.pl jest:
  "AURA" s.c. Katarzyna Maziewska, Krzysztof Maziewski, ul. Wołodyjowskiego&nbps;4 lok. U5, U6, 15-287 Białystok,
  NIP: 542-27-14-090,
  REGON 052002330,
  Organ rejestrujący: Urząd Miejski w Białymstoku,
 2. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

II. Informacje w formularzach.

 1. Sklep zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Sklep może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

 
III. Informacja o plikach cookies.

 1. Sklep internetowy korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu internetowego/
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b. utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu internetowego mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 8. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem internetowym oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a. czas nadejścia zapytania,
  b. czas wysłania odpowiedzi,
  c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik,
  f.  informacje o przeglądarce użytkownika,
  g. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep internetowy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies zapoznaj się z opcjami swojej przeglądarki.